V pondělí 1. 11. 2021 proběhne testování žáků na přítomnost viru SARS-COVID 19

Vážení rodiče,

jak víte, k vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 jsme přistoupili na základě doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy. Součástí tohoto doporučení bylo i testování žáků na přítomnost viru SARS-COVID 19 po návratu z prázdnin v pondělí 1. 11. 2011.
Naše škola se v pondělí 1. 11. 2021 připojí k desítkám pražských škol, na kterých se bude dobrovolně testovat. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví aktuálně upravuje povinné testování žáků pouze v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23. 10.  2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Aktuální čísla okresu Praha tuto incidenci již vykazují. Incidenci, jež ukazuje na výraznou virovou nálož v populaci, a tedy významné riziko kontaktu s nakaženou osobou v běžném životě. V celostátním měřítku nelze reagovat pružně v rámci dnů, v lokálním ano. Podařilo se nám pro pondělní testování zajistit dostatek testovacích sad pro provedení antigenního testu, jak jej naši žáci znají z předchozích měsíců.
Testování chceme provést ihned po období podzimních prázdnin, kdy nejen žáci ale i zaměstnanci škol stráví delší časové období mimo obvyklý školní kolektiv. Pondělní termín nám pomůže minimalizovat pravděpodobnost sekundárního šíření infekce.
Naším hlavním  cílem tohoto preventivního testování je především umožnit  bezpečný  provoz  naší školy, a rovněž snaha předejít  případnému  zavádění  opatření  omezujících standardní chod školy. Pevně doufáme, že delší podzimní prázdniny, preventivní testování po návratu, striktní dodržování přísných hygienických opatření a v neposlední řadě i zkrácení povinné karantény u dětí nám pomůže zachovat prezenční výuku v co nejširší míře pro žáky naší školy.
Testování v pondělí 1. 11. 2021 nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud Vaše dítě splňuje jednu z podmínek (očkování, prodělaná nemoc) a dosud jste o tom školu neinformovali, prosím učiňte tak prostřednictvím svých třídních učitelů.
Pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s tím, aby se Váš syn/Vaše dcera po návratu z podzimních prázdnin účastnil/a antigenního testování prováděného samoodběrem, informujte o tom, prosím, Kláru Vodičkovou, zástupkyni ředitelky.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu nám pomoci čelit veškerým výzvám, které před nás a vzdělávání Vašich dětí další covidová vlna staví.

Společně to zvládneme.