Uzavření naší školy do odvolání

V Česku se zakazují akce nad 100 lidí, ruší se výuka ve školách do odvolání.

Veškeré plánované akce školy v měsíci březnu jsou do odvolání pozastaveny (sběr, Den otevřených dveří, Noc s Andersenem aj.).

V Česku se zakazují akce, jichž se má zúčastnit více než 100 lidí. Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých. Opatření bude platit do odvolání. Od středy navíc vláda ruší výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat. Je to mimořádné opatření na základě zákona a rozhodnutí veřejné moci.
Dítě musí zůstat doma, nemůže být ve škole.
V naléhavých případech je k dispozici služba na vrátnici v době 8 – 13 hodin.
Prosím, pro další informace denně sledujte systém Bakaláři a webové stránky naší školy, které budou neustále aktualizovány.
Obědy jsou automaticky odhlášeny.
Prosím, dohlédněte na soustavnou přípravu vašich dětí.
Vedení školy