Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky 16. 5. 2018

Ve středu 16. 5. 2018 od 17:30 hodin v jídelně školy proběhnou třídní schůzky pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků.