Třídní schůzky 4. 9. 2019 v 17:30 pro 1. stupeň a v 18:00 pro 2. stupeň

Zveme Vás na první třídní schůzky v novém školním roce, a to 4. 9. 2019 v 17:30 pro 1. stupeň a v 18:00 pro 2. stupeň.