TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD – 26. KVĚTNA 2021 V 17:30 HODIN

Připomínáme rodičům našich budoucích prvňáčků, že jejich první třídní schůzka se bude konat  26. května 2021 v 17:30 hodin. Pokud počasí dovolí, schůzka se uskuteční na hřišti školní družiny (boční vchod – branka od prodejny Norma, za památníkem).  V případě deště za dodržení pravidla 3R (ruce, respirátory, rozestupy) pak v budově školy. Na schůzce dostanete řadu informací o škole a o tom, co by budoucí prvňáčci měli mít do školy připraveno.