Testování žáků metodou neinvazivních PCR testů – 2. 6. 2021

Vážení  rodiče, zákonní zástupci,

vše je připraveno k zítřejšímu  testování žáků metodou neinvazivních PCR testů. Testování proběhne v kmenových třídách, začínáme v 7.30.

Odebrané vzorky následně zpracuje akreditovaná laboratoř a výsledky oznámí škole a/nebo Vám, zákonným zástupcům plně v souladu s udělenými souhlasy.

Děkujeme za součinnost a promptní reakce v souvislosti s přípravou veškerých náležitostí k tomuto testování.

Žáci, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit zítřejšího ranního testování, provedou test při svém příchodu do školy. Informujte prosím svého třídního učitele o této skutečnosti.

Ranní družina je zítra 2.6.2021 otevřena od 6:30.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat,

ZŠ Žernosecká

Návod na odběr