Školní kolo Pražského poetického setkání

Dne 28. 2. 2018 proběhlo školní kolo Pražského poetického setkání – recitační soutěže. Do obvodního kola postupují:
1. kategorie (2. a 3. třídy): Adam Čermák ze 2.C. Velké ocenění náleží Magdaléně Burdové ze 2.C a Barboře Plíhalové opět ze 2.C, ale tyto dívky již do obvodního kola nepostupují.
2. kategorie (4. a 5. třídy): Sára Dačeva ze 4.D. Eliška Palušová ze 4.C, Jana Bursová z 5.A a Riona Riessnerová z 5.A. Velké ocenění náleží všem recitátorům 2. kategorie, bylo velmi obtížné vybrat postupující, neboť úroveň byla opravdu veliká.
Za 4. kategorii bude naši školu reprezentovat žákyně 9.B Eva Businská.