Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Otevřené zájmové kroužky pro školní rok 2018/2019

Pokyny k platbám viz Přihlášky do kroužků pro Školní družinu a do kroužků Školního klubu.
Kroužky začínají v týdnu (školním lichém) od 1. 10. 2018.
Všechny platby se hradí za 1. pololetí do 30. 9. 2018 a za 2. pololetí do 15. 2. 2019.
Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika, Všekutílek, Tvořivá dílna, Šikulové.