Rozhodnutí o vrácení úplaty za školní družinu

Rozhodnutí o vrácení úplaty za školní družinu

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a uzavřením škol rozhodla paní ředitelka o změnách v úplatě za vzdělávání ve školní družině.

Žáci 1. a 2. tříd:

Všem žákům prvních a druhých tříd, kteří řádně uhradili 3000 Kč za obě pololetí, bude vrácena částka 970 Kč. Částku si vyzvednou zákonní zástupci po vyzvání paní vychovatelkou v hotovosti.

Žáci 3. tříd a 4. tříd:

Všem žákům třetích a čtvrtých tříd, kteří řádně uhradili 1500 Kč za první pololetí, bude vrácena částka 100 Kč. Částku si vyzvednou zákonní zástupci po vyzvání paní vychovatelkou v hotovosti.

Všichni zákonní zástupci žáků, jejichž děti byly přihlášeny do ŠD ve školním roce 2020/2021, obdrží od svých vychovatelek informaci o výši potřebného doplatku nebo přeplatku za docházku dětí do ŠD.


Nedoplatek
prosím, uhraďte bezodkladně jednorázově standardním způsobem na účet školy.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol: kód ŠD (81,82,83,84,85,86,87,88 nebo 89 – podle zařazení do oddělení) Specifický symbol: evidenční číslo účastníka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka ŠD + číslo Školní družiny

Pěkné letní dny,

ZŠ Žernosecká