Ukončené kroužky za 2. pololetí školního roku 2023/2024

Níže je výčet kroužků naší školy, které jsou již za druhé pololetí 2023/2024 ukončené:

Flétna 14. 5. 2024
Matematika jinak 14. 5. 2024
Aj hrou pro 1. třídy 13. 5 . 2024
Chovatelství a ochrana přírody sudý týden 16. 5. 2024
Pohybové hry 16. 5. 2024
Aj nejen na iPadu 21. 5. 2024
Chovatelství a ochrana přírody lichý týden 23. 5. 2024
Aj hrou pro 2 tř. 24. 5. 2024
Aj hrou pro 3. tř. 28. 5. 2024
Počítače 27. 5. 2024
Všekutílek I. 21. 5. 2024
Všekutílek II. 4. 6.2024
Pěstitelky I. – 3. 6. 2024
Keramika IV. – 4. 6. 2024
Keramika I. – 4. 6. 2024
Keramika II. – 6. 6. 2024
Výtvarný kroužek – 6. 6. 2024