Ukončené kroužky za 1. pololetí roku 2023/2024

Dobrý den,

pro Vaši rychlou informaci shrnuji:

časová dotace u kroužků je 12 hodin, u hudebních nástrojů 15 hodin. Přípravky na přijímací zkoušky z ČJ a M a ČeMat kroužky pauzu mezi pololetími nemají, končí před přijímacími zkouškami po odlektorování 24 hodin. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v měsíci lednu za 1. pololetí.

Pro informace o externích kroužcích prosím použijte kontaktní údaje jednotlivých poskytovatelů. Více viz : https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí, do 31. 1. 2024.

Do kroužků a družiny jsou žáci přihlášeni na celý školní rok. Přihlašování do kroužků, kde je volná kapacita, se děje opět přes systém Přihlášky https://zernosecka.iddm.cz/prihlaseni

Druhé pololetí začíná 19. 2. 2024. Platby za druhé pololetí provádějte prosím do 15. 2. 2024.

S pozdravem,

Klára Zuzáková

Níže je výčet kroužků naší školy, které jsou již za první pololetí 2023/2024 ukončené:

Keramika I. – 19.12.
Chovatelství a ochrana přírody sudý týden – 14. 12.
Míčové hry – 20.12.
Volejbal – 20.12.
Badminton – 20.12.
Počítače – 8. 1.
Flétna – bez přestávky stále (poslední lekce 1. pol. je 23. 1., 2. pol. začíná 30.1.)
Angličtina nejen n iPadu – 9. 1.
Angličtina hrou III. – 9. 1.
Pohybové hry – 11. 1.
Keramika II. – 11. 1.
Všekutílek I. a II. – 16. 1.
Angličtina hrou I. – 15. 1.
Chovatelství a ochrana přírody lichý týden – 18. 1.
Pěstitelský kroužek II. – 16. 1.
Keramika IV. – 16. 1.
Matematika jinak – 16. 1.
Pěstitelský kroužek – 22. 1.

 

Pokékroužek – bez přestávky stále (1. pol. končí 5. 2., 2. pol. začíná 19. 2.)
Fotbal pro děti – bez přestávky stále (1. pol. končí 30. 1., 2. pol. začíná 6. 2.)
Gymnastika pro děti – poslední lekce 1. pol. je 23. 1. , 2. pol. začíná 6.2.)
Vědecký kroužek – poslední lekce 1. pol. je 5. 2. , 2. pol. začíná 19. 2.
Lego kroužek – bez přestávky stále (1. pol. končí 24. 1. , 2. pol. začíná 31. 1.)
Kroužek juda a sebeobrany – bez přestávky stále (1. pol. končí 29. 1., .2 pol. začíná 5. 2.)
Tanec – bez přestávky stále (1. pol. končí 17. 1. , 2. pol. začíná 24. 1.)
Florbal – bez přestávky stále (1. pol. končí 25. 1. , 2. pol. začíná 1. 2.)