Provoz školských zařízení nadále probíhá jako doposud

Vážení a milí,
na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 provoz škol a školských zařízení  i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud, tj. prezenčně se vzdělávají pouze žáci  1. a 2. ročníků, ostatní (3. – 9. ročníky) se věnují distanční výuce. Aktuální rozvrhy k dispozici v Bakalářích.
Provoz školní družiny zajištěn beze změn za přísného dodržení homogenity jednotlivých oddělení.  Pro žáky, kteří se vzdělávají distanční formou, je zajištěna možnost výdeje obědů s sebou. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny.
V případě zájmu objednávejte prosím prostřednictvím portálu  strava.cz.

Hezký víkend, klidné dny a pevné zdraví
přeje ZŠ Žernosecká