Tělocvičny v novém

Naše škola disponuje dvěma rozlehlými tělocvičnami, které byly ve školním roce 2015/2016 zrekonstruovány a ve druhém pololetí otevřeny k využívání s novým parketovým povrchem, elektroinstalací a osvětlením. Bohužel o hlavních prázdninách (2016) byly obě tělocvičny z důvodu živelné pohromy vytopeny, nicméně se podařilo tělocvičny v rekordně krátkém čase opět otevřít v listopadu 2016.