Rekuperační jednotka

Zdravé vnitřní prostředí pro žáky a učitele je pro nás věc na prvním místě. Žáci tráví ve školách velkou část svého života, a tak se snažíme přirozeně v rámci dostupných investičních prostředků neustále zlepšovat jejich komfort. Prvním tématem, kterému jsme se v rámci kvality vnitřního prostředí věnovali, byla kvalita vzduchu. Především s ohledem na zateplení, které proběhlo a citelně změnilo způsob větrání na naší škole. Až po diskuzích a měření s komerční společností jsme zjistili, jak rychlé jsou nárůsty CO2 ve třídách a více jsme si začali všímat dopadu na žáky a jejich soustředěnost. Po instalaci decentrální vzduchotechniky s rekuperací tepla se daří udržet úroveň CO2 na přijatelných úrovních a žáci si zlepšení pochvalují. V instalované třídě pak není potřeba otevírat okna, což s ohledem na bezpečnost žáků oceňujeme. O vzduchotechniku se nám v rámci pilotního projektu postarala společnost WAFE, která instalaci společně se Státním zdravotním ústavem sleduje a sbírá data v dlouhodobém projektu.