Multimediální učebna I.

O hlavních prázdninách 2017/2018 na naší škole došlo k rekonstrukci dvou klimatizovaných multimediálních učeben (IT) v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, konkrétně v rámci Výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol.