Altán

Škola reagovala na výzvu MČ Praha 8 „Vybudování venkovní učebny (altánu) v areálu ZŠ Žernosecká“. Tento altán byl vybudován u školního hřiště opět o hlavních prázdninách 2017/2018.