Příjezd tříd na ŠVP

Všechny třídy (3.A, 4.ABCD, 5.ACD a 6.AB) v pořádku dorazily na místa konání škol v přírodě. Všem přejeme klidný a spokojený pobyt okořeněný spoustou super zážitků.