Příjezd do Alp + 5.C hory

Žáci druhého stupně přijeli na lyžařský výcvikový kurz do Alp v pořádku.
Žáci 5.C na zimní ozdravný pobyt rovněž dorazili v pořádku.
Přejeme všem krásný pobyt, pěkné počasí a spoustu radosti!