Přijetí do zájmových kroužků 2019/2020

Vážení rodiče, zde je vyvěšen seznam zájmových kroužků, které byly pro školní rok 2019/2020 otevřeny. Žáci jsou uvedeni pod identifikačními čísly.

Pokyny k platbám viz Přihlášky do kroužků pro Školní družinu a do kroužků Školního klubu.
Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika, Všekutílek, Šikulové.
Všechny platby se hradí za 1. pololetí do 30. 9. 2019.
Kroužky začínají v týdnu (školním lichém) od 30. 9. 2019.

Červeně označení žáci nemohli být do zájmového kroužku zařazeni.