Přihláška ke stravování

Prosíme všechny rodiče, aby vyplnili přihlášku ke stravování pro své děti a odevzdali ji svým třídním učitelům do 31. 1. 2018. Přihlášku naleznete v sekci Školní jídelna nebo v příloze.

Přihláška ke stravování