Posunutí termínu pro vydání zápisového lístku do 6. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín
6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Nový termín je stanoven tak, aby došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.