Poděkování paní Janě Štemberové, vedoucí ŠJ

Děkujeme paní Janě Štemberové, vedoucí Školní jídelny, za vynikající reprezentaci naší školy při záchraně lidského života.
Poděkování