Platby – Zkoušky nanečisto

Dobrý den,

poplatek za zkoušky nanečisto pro páté a deváté třídy, které povede PhDr. Mezera, budeme vybírat 31. 1.  a 1. 2. 2022 v knihovně.

ZŠ Žernosecká