Ošetřovné – informace

Dobrý den,
vzhledem k množícím se dotazům ohledně ošetřovného čtěte následující:

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy byla dítěti umožněna prezenční výuka, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich má nařízenou distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy byla dítěti umožněna prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
Škola žádosti o ošetřovné nepotvrzuje! 
K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne