Organizace začátku školního roku 2021/22 (první týden) pro 2. – 9. třídy a třídní schůzky

Dne 1. 9. 2021 (středa)

  • vyučování od 8:00 – 9:40 hodin
  • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
  • provoz školní družiny od 9:00 – 17:00 hodin
  • provoz školní knihovny od 9:40 – 15:00 hodin

Dne 2. 9. 2021 (čtvrtek)

konec vyučování:
2. A, 2. B, 2. C – 11:30 hodin
3. A, 3. B, 3. C – 11:45 hodin
4. A, 4. B, 4. C – 12:00 hodin
5. A, 5. B, 5. C – 12:15 hodin
6. A, 6. B, 6. C – 12:30 hodin
7. A, 7. B, 7. C – 12:40 hodin
8. A, 8 .B, 8. C – 12:50 hodin
9. A, 9. B, 9. C, 9.D – 13:00 hodin

  • obědy od 11:00 do 13:15 hodin

 Dne 3. 9. 2021 (pátek)

výuka bude probíhat podle řádného rozvrhu – na prvním stupni je přítomen ve své třídě třídní učitel celý den

  

Třídní schůzky proběhnou ve středu 8. 9. 2021 od 17:30 hodin pro první stupeň a od 18:00 hodin pro druhý stupeň.