ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 1. TŘÍDU – ZMĚNA ČASU OD 9:00 HODIN

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 1. TŘÍDU – ZMĚNA ČASU OD 9:00 HODIN

STŘEDA 1. 9. 2021

  • sraz v 9:00 hodin před školou s třídní učitelkou (děti v roušce, dospělí v respirátoru)
  • 9:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku v atriu, popř. jednotlivých třídách v závislosti na počasí
  • 10:00 hodin schůzka zákonných zástupců (děti budou ve školní družině)
  • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
  • provoz školní družiny od 10:00 – 17:00 hodin

Na schůzce 1. 9. 2021 bude třídní učitelka vybírat 1000 Kč (z této částky bude hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.

První školní den se naši prvňáčci nebudou testovat, preventivní screeningové testování žáků prvních tříd bude realizováno 2. a 6. září 2021. Více informací o způsobu a metodách testování na třídní schůzce.

Počet rodinných příslušníků, kteří budou doprovázet svého prvňáčka do školy, je omezen na jednoho, maximálně dva. Prosíme o dodržení této žádosti.

Žáci (zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy a při pohybu ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

ČTVRTEK 2. 9. 2021 

  • vyučování končí v 9:40 hodin
  • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

PÁTEK 3. 9. 2021

  •  vyučování končí v 11:00 hodin

Doprovod rodičů dětí do prvních tříd další dny není povolen v souladu s MO Vlády ČR  (kromě 1. 9. 2021).

Výuka podle řádného rozvrhu v prvních třídách bude probíhat od pondělí 6. 9. 2021.