Od středy 18. listopadu 2020 nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníků základních škol

Vážení rodiče,

jak jste jistě z médií zaznamenali, je podle nejnovějšího nařízení Vlády ČR povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol, a to od středy 18. listopadu 2020.

V pondělí 16.11.2020 se tedy ještě všichni vzděláváme distančně, v úterý 17.11.2020 máme státní svátek a ve středu se s 1. a 2. třídami uvidíme osobně. Rozvrh jednotlivých tříd najdete v Bakalářích, dochází k drobným změnám, prosím prostudujte.

Provoz školní družiny je rovněž obnoven, včetně ranní družiny, tedy od 6:30 do 17 hod. Volnočasové aktivity pořádané základní školou pro družinu budou obnoveny v režimu zachování homogenity skupin (zatím určitě Všekutílek – 1.C,  Keramika I. – 2.A , Logopedie a Hrátky s angličtinou I. a II.)

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. MŠMT nám doporučuje organizovat příchod, odchod  a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu  mezi žáky z různých tříd. Pomozte nám prosím zachovat tuto homogenitu i ve školní šatně příchodem do školy v intervalu 7:15 – 7:30 pro první třídy a v čase od 7:30 do 7:45 pro druhé třídy. Předem děkujeme.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve  škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, nově tedy pro Vaše děti i během vyučovacích hodin.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělesné výchovy budou v případě příznivého počasí uskutečňovány venku.

Prosím vezměte při oblékání svých dětí do školy v potaz i doporučení MŠMT a MZd větrat ve zvýšené míře prostory, ve kterých se žáci během dne vyučují.

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Jakékoliv změny provádějte prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách  školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace  stravy.

Těšíme se na Vaše děti, naše žáky, a doufáme, že nejsou na dlouhou dobu jedinými účastníky prezenční výuky. Předem děkujeme za Vaši součinnost.

S přáním klidných víkendových dní
Vaše ZŠ Žernosecká