Od pondělí 15. února 2021 navyšujeme hodinové dotace jednotlivých předmětů

Vážení rodiče, milí žáci!

Možnost brzkého návratu do škol se s každým dalším dnem stává méně a méně pravděpodobnější. Proto přistupujeme k revizi aktuálně platného distančního rozvrhu a s ohledem na objem učiva druhého pololetí, které nás všechny čeká, navyšujeme od pondělí 15. února 2021 hodinové dotace jednotlivých předmětů.

Jedná se o předměty profilové:  český jazyk, matematiku, cizí jazyky a pro žáky druhého stupně i o předměty přírodovědné. Při navýšení počtu hodin naplánovaných pro jednotlivé třídy online jsme se snažili zohlednit jak náročnost jednotlivých předmětů, tak psychohygienické požadavky i režim dne dětí mladšího i staršího školního věku.

Jsme si plně vědomi, že škola „na dálku“ klade vyšší nároky na motivaci a zodpovědnost žáků, učitelů, ale i rodičů. Věřím, že budeme i nadále jeden druhému spolehlivými partnery na cestě ke společnému cíli, ke kvalitnímu vzdělávání našich dětí.

Ke změnám v rozvrhu jednotlivých tříd dochází od pondělí 15. února 2021. Platný rozvrh k dispozici v systému Bakaláři. Po dvou týdnech výuky s vyšším počtem online hodin přijde týden jarních prázdnin (od 1. do 7. března 2021), ve kterém si nejen odpočineme, ale i zhodnotíme, v jakém rozsahu nadále pokračovat.

Hudební, výtvarná i tělesná výchova probíhá nadále beze změn v režimu platném od 8. února 2021, a to v režimu týdenních, dvoutýdenních nebo měsíčních projektů jednotlivých vyučujících.

Věřím, že uvedené změny povedou ke spokojenosti všech zúčastněných.

Krásné zimní dny, pevné zdraví i nervy

 

Božena Čerňanská

ředitelka školy