Od 3. do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x týdně – všichni bez rozdílu

Vážení rodiče,

přejeme Vám všem úspěšný start do roku 2022, ať je pro Vás rokem šťastným, a po všech stránkách lepším než rok uplynulý.

Ve škole zahájíme rok 2022 již tradičně preventivním testováním žáků.

Screeningové  testování stanovených  skupin  dětí a žáků probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nově se testují všichni bez rozdílu, tedy i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID 19.

Povinnost podstoupit test se  nevztahuje na žáky, kteří doloží negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo  školním  klubu  pouze  za  dodržení  přísnějších speciálních  podmínek  “pro  netestované”, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve  vnitřních  prostorech, tzn.  ve třídě  při  výuce  a  ve  společných  prostorách  školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru.

Žáci 1. – 5. tříd se budou testovat v pondělí 3. 1. 2022  v 8:00 ve svých třídách.

Testování žáků 6. – 9. tříd proběhne v 7:30 za asistence třídních učitelů v kmenových třídách. Prosíme o dochvilnost. Všichni mají nasazený ochranný prostředek dýchacích cest až do úplného ukončení testování.

Hezký víkend a příjemný start v novém roce Vám přeje

Vaše ZŠ Žernosecká