Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 1x v týdnu, další důležité informace!

Vážení rodiče,

screeningové  testování stanovených  skupin  dětí  a  žáků nadále probíhá na  základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

V období od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 1x v týdnu – každé pondělí. Nadále se testují všichni bez rozdílu, tedy i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID 19.

Povinnost podstoupit test se  nevztahuje na žáky, kteří doloží negativní výsledek  testu  provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo  školním  klubu  pouze  za  dodržení  přísnějších speciálních  podmínek  “pro  netestované”, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve  vnitřních prostorách, tzn.  ve  třídě  při  výuce  a  ve  společných  prostorách  školy, vždy a ve venkovních prostorách, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

Žáci 1. – 5. tříd se budou testovat v pondělí 17.1.2022  v 8:00 ve svých třídách.

Testování žáků 6. – 9. tříd proběhne v 7:30 za asistence třídních učitelů v kmenových třídách. Prosíme o dochvilnost. Všichni mají nasazený ochranný prostředek dýchacích cest až do úplného ukončení testování.

Distančně se vzdělávají třídy 2.A a 6.B.


V důsledku rizikového kontaktu s pozitivně testovanými jsou dle instrukcí Krajské hygienické stanice v karanténě vybraní žáci sedmých, osmých a devátých ročníků. Bližší informace ve zprávách určených jednotlivým třídám.
Od 17. ledna 2022 opět dochází ke změnám pravidel karantény, sledujte prosím Bakaláře i web školy, ať Vám ve dnech následujících neunikne žádná z důležitých informací.

Do dalších dní Vám všem přejeme pevné zdraví. Prosím nepolevujte v dodržování preventivních hygienických opatření nejen na území školy a nadále věnujte zvýšenou pozornost sebemenším příznakům infekčních onemocnění. 


Děkujeme
Vaše ZŠ Žernosecká