Nástup 2. stupně 8. 6. 2020 – důležité informace + termíny konzultací

Vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, které vláda schválila, očekávejte v nejbližších dnech upřesňující informace od svých třídních učitelů ohledně účasti žáků 2. stupně na vzdělávacích aktivitách od 8. 6. 2020.

Konkrétní termíny konzultací pro 2. stupeň  jednotlivých učitelů naleznete také v tabulce na konci tohoto příspěvku.

Žákům 2. stupně bude – po předchozí domluvě – umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů:

  • individuální nebo skupinové konzultace (max. 15 žáků)
  • setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)  a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
  • třídnické hodiny a socializační aktivity
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole (po 20. červnu 2020)
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb (především žáci, kteří ukončují školní docházku na naší škole)
  • předání vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 (30. 6. 2020)

Berte, prosím, na vědomí, že přítomnost žáka ve škole je podmíněna jednorázovým odevzdáním ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

S přáním klidných dní
RNDr. B. Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

V Praze dne 1. 6. 2020

Tabulka konzultací pro žáky 2. stupně

Jméno učitele Den Hodina Předmět Třída
Cesarová Ivana úterý 9:00 – 10:00 M 8. ročník
Cesarová Ivana čtvrtek 9:00 – 10:00 M 9. ročník
Cesarová Ivana pátek 10:30 – 11:30 AJ 9. ročník
Černá Monika úterý 9:00 – 10:00 D 6. a 7. ročník
Černá Monika úterý 10:00 – 11:00 D 8. ročník
Černá Monika úterý 11:00 – 12:00 D 9. ročník
Čerňanská Božena úterý 9:00 – 11:00 Ch, P 9. ročník
Dostálová Blanka úterý 8:30 – 10:00 AJ 7.AD
Dostálová Blanka úterý 10:00 – 11:00 AJ 8.B
Foitová Radoslava pondělí 9:00 – 10:00 AJ 6.B
Foitová Radoslava pondělí 10:00 – 11:00 AJ 7.A
Foitová Radoslava úterý 9:00 – 10:00 AJ 8.A
Foitová Radoslava úterý 10:00 – 11:00 AJ 8.B
Follprechtová Jitka středa 9:00 – 10:00 Z 6.C
Forejt Petr pondělí 10:00 – 13:00 ČJ, OV 6.B
Forejt Petr úterý 10:00 – 13:00 ČJ, OV 6.A
Forejt Petr středa 10:00 – 12:00 ČJ 8.B
Forejt Petr čtvrtek 8:00 – 10:00 OV 6.C
Forejt Petr čtvrtek 10:00 – 12:00 Z 6.B
Hanzalová Alena pondělí 9:00 – 11:00 AJ 6.C
Hanzalová Alena pondělí 10:00 – 11:00 AJ 7. ročník
Hanzalová Alena pondělí 11:00 – 12:00 Z 7.B
Jelenová Marie úterý 8:00 – 10:00 OV 7.AB
Jelenová Marie úterý 10:00 – 12:00 OV 7.CD
Jelenová Marie úterý 12:00 – 13:00 OV 9. ročník
Jelenová Marie středa 8:00 – 10:00 ČJ, OV 8.A
Jelenová Marie středa 10:00 – 11:00 OV 8.B
Jelenová Marie středa 11:00 – 13:00 ČJ 9.AC
Knopová Martina pondělí 8:00 – 9:00 P 6.B
Knopová Martina pondělí 9:00 – 10:00 P 9.A
Knopová Martina pondělí 10:00 – 11:00 Z 9.C
Knopová Martina pondělí 11:00 – 12:00 F 9.BC
Knopová Martina úterý 8:00 – 12:00 P 7. ročník
Kulíková Jitka úterý 9:00 – 10:00 F 6. ročník
Kulíková Jitka úterý 10:00 – 11:00 F 7. ročník
Kulíková Jitka úterý 11:00 – 12:00 AJ 7.BC
Kulíková Jitka středa 10:00 – 12:00 F, Ch 8. ročník
Náhlý Tomáš pondělí 9:00 – 10:00 NJ 6.C
Náhlý Tomáš pondělí 10:00 – 11:00 NJ 8.A
Náhlý Tomáš středa 9:00 – 10:00 NJ 9.AC
Náhlý Tomáš středa 10:00 – 11:00 Z 9.A
Nykrýnová Eva úterý 9:00 – 10:30 NJ 6.A
Nykrýnová Eva úterý 10:30 – 12:00 NJ 7.ABC
Pěkná Jitka středa 9:00 – 11:00 ČJ 7.D
Pěkná Jitka čtvrtek 10:00 – 11:00 ČJ 9.B
Pěkná Jitka čtvrtek 11:00 – 12:00 AJ 9.ABC
Řehořová Lucie čtvrtek 9:00 – 10:00 M 9.B
Řehořová Lucie čtvrtek 10:00 – 11:00 M 9.C
Řehořová Lucie středa 9:00 – 11:00 F 9.A
Řehořová Lucie středa 11:00 – 13:00 M 7.D
Simonová Hana úterý 8:00 – 10:00 M 7. ročník
Simonová Hana středa 8:00 – 10:00 M 8.B
Sliwková Eva pondělí 8:00 – 10:00 AJ 6.AB
Sliwková Eva pondělí 10:00 – 11:00 AJ 7.C
Sliwková Eva pátek 10:00 – 11:00 AJ 9.ABC
Smrkovský Michal pondělí 8:00 – 9:00 ČJ 6.C
Smrkovský Michal pondělí 9:00 – 10:00 ČJ 7.ABC
Smrkovský Michal úterý 9:00 – 10:00 NJ 8.B, 9.B
Stuchlik Tomáš pondělí 8:00 – 9:00 AJ, Z 6. ročník
Stuchlik Tomáš pondělí 9:00 – 10:00 AJ 7. ročník
Stuchlik Tomáš pondělí 10:00 – 11:00 AJ, RJ 8. ročník
Stuchlik Tomáš pondělí 11:00 – 12:00 AJ, RJ 9. ročník
Tóth Michal úterý 9:00 – 10:00 P 8.A
Tóth Michal středa 9:00 – 12:00 P, Z 8.B
Tóth Michal čtvrtek 9:00 – 11:00 P 6. ročník
Trnka Jiří úterý 8:00 – 10:00 Z 7. ročník
Trnka Jiří středa 8:00 – 9:00 Z 8. ročník
Trnka Jiří středa 9:00 – 10:00 Z 9. ročník
Trnka Jiří středa 10:00 – 11:00 P 9. ročník
Vitvarová Klára pondělí 8:00 – 9:00 M 6.B
Vitvarová Klára pondělí 9:00 – 10:00 M 6.A
Vitvarová Klára pondělí 10:00 – 11:00 M 6.C
Vitvarová Klára pondělí 11:00 – 12:00 M 6.ABC
Vodičková Klára středa 9:00 – 10:00 NJ 6.B
Vodičková Klára středa 10:00 – 11:00 NJ 7.CD
Vodičková Klára středa 11:00 – 12:00 NJ 8.AB
Vodičková Klára středa 12:00 – 13:00 NJ 9.ABC