Naší škole záleží na životním prostředí

Obdrželi jsme poděkování za spolupráci v loňském roce od společnosti ECOBAT s.r.o. Díky našemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí a společně jsme pomohli splnit sběrové kvóty EU.

Poděkování patří všem, kteří baterie třídí.

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021