Naší škole stále záleží na životním prostředí

Dne 16. 1. 2018 se od 10:00 hodin za účasti radní Kroutil uskutečnilo slavnostní předání Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. V Grabově vile za naši školu převzala osvědčení od společnosti ECOBAT s.r.o. Ing. Lucie Řehořová společně s žákyněmi Anetou Sichyngrovou a Nikolou Sichyngrovou z 6. B. V roce 2017 naše škola odevzdala k recyklaci 435 kg použitých baterií. Děkujeme všem, kteří tak velké množství baterií pomohli nasbírat.

Osvědčení