Zápis z účasti v soutěži Pangea

Na konci měsíce února se naše škola zapojila do matematické soutěže Pangea, která byla určená pro žáky 4. až 9. ročníků. Této soutěže se zúčastnilo 80 470 žáků ze 1003 škol.

Naši školu reprezentovalo celkem 359 žáků. Dva žáci se dostali do celostátního kola, které se uskuteční v červnu 2024.

Žák Václav Helige ze 4.B se umístil ve školním kole na 1. místě v kategorii 4. ročníků (což znamenalo 6. místo v kraji a 35. místo v republice).

Žákyně Martina Ryšánková z 5.A se umístila ve školním kole na 1. místě v kategorii 5. ročníků (což znamenalo 17. místo v kraji a 36. místo v republice).

Oběma našim zástupcům budeme držet palce v celostátním kole.

Ing. Jana Cogan