Výsledkové listiny KK ONJ Praha 2023/2024 ZŠ II a VG II 21. 3. 2024

Dne  21. 3. 2024 na Gymnáziu Nad Alejí proběhlo krajské kolo Soutěže v německém jazyce. Soutěžící předvedli skvělé výkony.

Velké díky si zaslouží obě zkušební komise, ale také učitelé němčiny za přípravu soutěžících v jejich cestě studia německého jazyka.

Nás vzorně reprezentovala a na 4. místě se umístila Nikola Dostálová z 8.A.