Stupně vítězů ve florbalovém turnaji pro ZŠ Žernosecká! 19. 5. 2024

Žáci ze ZŠ Žernosecká se v rámci florbalového kroužku pořádaného organizací Kroužek PP rozloučili s kroužkovou sezónou na posledním letošním florbalovém turnaji KFL. Turnaj se konal 19. 5. 2024 v prostorách BB Areny Letňany.

Turnaj byl rozdělen do dvou věkových kategoriích. První kategorie pro 1. – 3. třídu se zúčastnilo celkem 6 florbalových týmů. Ve druhé kategorii pro 4. – 6. třídu jsme přivítali celkem 8 týmů. Florbalisté ze ZŠ Žernosecká reprezentovali školu v obou těchto věkových kategoriích pod vedením své kroužkové lektorky Markéty a v obou se rovněž umístili na stupni vítězů.

Ze zápasů první věkové kategorie si domů odnesli zlatou medaili, ke které moc gratulujeme všem hráčům týmu (Michal Rovný, Adam Pospíšil, David Hejkal, Albert Kindl, Jan Helige a Šimon Kubeš). Skvělý výkon předvedl také druhý tým ZŠ Žernosecká ve druhé věkové kategorii. Hráči Lukáš Pospíšil, Ondřej Spurný, Václav Helige, Mikuláš Petera, Marian Šindelář a Tomáš Bílek vybojovali krásné třetí místo. I k bronzové medaili týmu moc gratulujeme!

Velmi úspěšná kroužková sezóna se tímto pro letošní školní rok chýlí ke konci. Budeme se na Vás těšit na letních příměstských kempech a samozřejmě také v nové sezóně 2024/25 se zájmovými kroužky.

Lucie Hadžiosmanovičová, Kroužek PP

www.krouzekpp.cz