Kroužky na naší škole do 26. 6. 2020

Kroužky od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020

gymnastikaprodeti.org  – Gymnastika pro děti – pondělí – 14:20 – 15:20

gymnastikaprodeti.org – Gymnastika pro děti – úterý – 14:00 – 15:00

blackangels.cz – Florbal – čtvrtek  – 14:00 – 15:00 – začali již 14. 5. 2020

blackangels.cz – Florbal – čtvrtek  – 15:00 – 16:00 – začali již 14. 5. 2020

judobivoj.cz – Kroužek juda a sebeobrany – čtvrtek  – 14:30 – 16:00 (nový čas)

jsmeinline.cz – Inline bruslení – pátek  – 14:00 – 15:00 (nový čas)

 

Prohlášení o bezinfekčnosti a hygiena na kroužku:
Lekce budou probíhat dle aktuálních hygienických nařízení MZ ČR (prohlášení bezinfekčnosti, desinfekce…atd.)

Před kroužkem – vyzvedávání / sraz dětí:
1) Děti ve škole: Prosíme rodiče o informaci do školy, že děti budou odcházet na kroužek. V tento čas budou čekat trenéři před školou a budou čekat na děti, které si potom odvedou.

2) Děti mimo školu: Děti přijdou samy na místo bruslení, nebo je tam přivede zákonný zástupce.

Po kroužku – odevzdávání dětí:
Děti se nevrací zpět do školy. Zákonný zástupce si je vyzvedne na místě konání kroužku, případně má dítě lísteček, že ho instruktor může pustit domů samotné.