Informace k nástupu 1. stupně dne 25. 5. 2020

Dopis ředitelky školy

Vážení rodiče,

nejprve mi dovolte, Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám pevné zdraví. Určitě všichni víte, že vláda ČR uvolnila opatření v souvislosti s onemocněním Covidem – 19.

Od 25. května 2020 začnou také dobrovolné vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků základní školy.

V této souvislosti je třeba připomenout, že účast ve vzdělávání nebude povinná, pouze dobrovolná. I nadále bude pokračovat intenzivní distanční výuka, která má prioritu. Budou vytvořeny skupiny po 15 žácích. Je možné, že po celou dobu se děti nesetkají se svými spolužáky a svým učitelem, který je vzdělával od počátku školního roku, jelikož se bude věnovat distančnímu vzdělávání. Skupiny budou naplňovány napříč všemi ročníky (vytvoření malotřídek) a jejich složení bude po celou dobu, tj. do konce června, zachováno. Skupiny se nesmějí doplňovat, nemůže docházet k výměně žáků.

Ještě v tomto týdnu (do 10. 5. 2020) obdržíte prostřednictvím systému Bakaláři tři důležité dokumenty.

1. Závazná přihláška do zařazení do skupin ve škole
2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
3. Dopis s veškerými důležitými informacemi týkající se provozu školy

Buďte, prosím, trpěliví a shovívaví, vyčkejte na zprávu s dokumenty.

S pozdravem a přáním klidných dnů

B. Čerňanská – ředitelka školy