Důležité informace před zahájením školního roku – celá škola + první třídy

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny utekly jako voda a já bych Vás chtěla před zahájením nového školního roku co nejsrdečněji pozdravit, popřát Vám všem pevné zdraví, hodně sil, energie a především optimismus v průběhu celého školního roku.
Při této příležitosti bych Vám ráda sdělila několik důležitých informací, které nás budou čekat od samého začátku, tj. od 1. 9. 2020.  Zde si přečtěte důležitý dopis o provozu školy.

Organizace začátku školního roku 2020/21 (první týden) pro 2. – 9. třídy

 1. 9. 2020

 • vyučování od 8:00 – 9:40 hodin
 • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny od 9:00 – 17:00 hodin
 • provoz školní knihovny od 9:40 – 15:00 hodin

 2. 9. 2020

 • konec vyučování:

2. A, 2. B, 2. C – 11:30 hodin
3. A, 3. B, 3. C – 11:45 hodin
4. A, 4. B, 4. C – 12:00 hodin
5. A, 5. B, 5. C – 12:15 hodin
6. A, 6. B, 6. C – 12:30 hodin
7. A, 7. B, 7. C – 12:40 hodin
8. ABCD – 12:50 hodin
9. A, 9. B – 13:00 hodin

 • obědy od 11:00 do 13:15 hodin

 3. 9. a 4. 9. 2020

 • vyučování bude probíhat podle řádného rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Organizace začátku školního roku 2020/21 pro první třídy

 1. 9. 2020

 • sraz v 7:45 hodin s třídním učitelem před školou
 • v 8:00 hodin slavnostní zahájení nového školního roku v atriu školy
 • v 9:00 schůzka zákonných zástupců v kmenových třídách (o děti je postaráno ve školní družině) – maximálně do 10:40 hodin
 • po celou dobu přítomnosti rodičů ve škole je nutno mít roušku
 • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny od 9:00 – 17:00 hodin

 2. 9. 2020

 • vyučování končí v 9:40 hodin
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

 3. 9. a 4. 9. 2020

 • vyučování končí v 11:00 hodin

Doprovod rodičů dětí do prvních tříd není povolen z důvodu epidemie Covid – 19 (kromě 1. 9. 2020).

Výuka podle řádného rozvrhu v prvních třídách bude probíhat od pondělí 7. 9. 2020.

 Třídní schůzky proběhnou online ve středu 9. 9. 2020 od 17:30 hodin pro první stupeň a od 18:00 hodin pro druhý stupeň.