Informace ohledně přihlášek na střední školy

Řádně vyplněné přihlášky na střední školy, prosím, odevzdávejte svým třídním učitelům ke kontrole a doplnění nejpozději do 11. 2. 2019. Zkontrolované přihlášky třídní učitelé vrátí zpět žákům do 15. 2. 2019. Přihlášky si doručí sami žáci na příslušné střední školy do 1. 3. 2019. Zápisní lístky budou žákům předány na začátku měsíce března oproti podpisu.