Informace ohledně plateb za školní klub

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a uzavřením škol bylo letošní kroužkování ve znamení neustálých změn. Až teprve 17. 5. 2021 se mohl Školní klub vrátit k běžnému režimu, zrušila se povinnost homogenity oddělení a skupin. Bylo tak možné otevřít většinu kroužků v prezenční podobě pro všechny zapsané žáky. Všichni naši vyučující se aktivně pustili do kroužkování, celá řada z nich zdvojnásobila časovou dotaci, aby se mohlo zodpovědně uzavřít alespoň garantovaných 12 hodin za první/druhé pololetí.

U žáků, kteří zaplatili paušál 500 Kč za kroužky pořádané Základní školou, Praha 8, Žernosecká 3 pro družinu, nelze bohužel vyčíslit vratku. U žáků, kteří navštěvovali kroužky pořádané Školním klubem, a stalo se, že zaplacená částka za kroužek nebyla využita, budou případné přeplatky odeslány na účet zákonných zástupců. Jakékoliv dotazy týkající se kroužků, knihovny a Školního klubu směřujte, prosím, na zuzakova.klara@zernosecka.cz či volejte na
737 821 547.

Ohledně informací o  kroužcích či náhradách, které poskytují externisté, prosím kontaktujte přímo jednotlivé agentury. Kontakty na ně také viz https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že v příštím školním roce ochutnáme opět normální stav.

Za vedení školy,

Klára Zuzáková