Aktuální informace o výuce na naší škole

Vážení a milí,

jak jste jistě včera v médiích zaznamenali, Vláda ČR zpřísnila po mimořádném jednání epidemiologická opatření, která mají pomoci zpomalit šíření korona-virové nákazy. Naší školy se vládní nařízení dotýká s platností od pondělí 12.10.2020 následovně:

Na 1. stupni ZŠ se nadále všechny předměty vyučují prezenčně. Přítomnost dětí prvního stupně ve škole nová opatření nijak neomezují, provoz Školní družiny včetně ranní pokračuje příštích 14 dní beze změny. Nadále však dodržujeme všechna zvýšená hygienická opatření. Podrobnější informace o zájmových kroužcích ZŠ Žernosecká následují v samostatné zprávě.

2. stupeň ZŠ se v příštích dvou týdnech vystřídá v prezenční a distanční výuce.

Od pondělí 12.10.2020 nastupují distanční formu výuky 6. a 8. ročníky naší školy, 19.10.2020 se vrátí do školy a budou se dále vzdělávat prezenčně.

Třídy 7. a 9. ročníků se v týdnu od 12.10.  vzdělávají  prezenčně podle standardního rozvrhu, od pondělí 19.10. zůstávají doma a výuka probíhá distanční formou.

Pro distanční formu výuky jsme sestavili rozvrh s menším počtem hodin tak, abychom optimalizovali efektivitu vzdělávacího procesu. Rozvrh dostanou všichni žáci dnes vytištěný, rodičům zašle třídní učitel prostřednictvím Bakalářů. V Bakalářích bude od pondělí k dispozici aktuálně platný rozvrh, ať už pro distanční, nebo prezenční výuku. Odpolední výuka v příštích 14ti dnech v plném rozsahu odpadá.

Jednotliví vyučující budou během distanční výuky se svými žáky komunikovat prostřednictvím Google Classrooms (viz. Školní řád písm. C bod 13.). Nezapomeňte prosím, že účast na distanční výuce byla Školským zákonem stanovena jako povinná. Absenci na jednotlivých hodinách je tedy nutné omlouvat stejným způsobem jako při výuce prezenční. (viz. Školní řád písm. C bod 4.).

Na týden od 26.10. do 30.10.2020 vyhlašuje MŠMT podzimní prázdniny.

 

V případě jakýchkoliv problémů v průběhu příštích dní – ať už budou zapříčiněny technickým vybavením, či čímkoliv jiným – neváhejte kontaktovat svého třídního učitele, konkrétního vyučujícího předmětu popř. vedení školy. Je v našem zájmu zachovat plnou kontinuitu v jednotlivých předmětech a hledat oboustranně akceptovatelná řešení. Prosíme Vás i Vaše děti o maximální nasazení a součinnost v této pro nás všechny nové, neobvyklé situaci.

Společně to dokážeme!

za vedení ZŠ Žernosecká

Klára Vodičková
zástupkyně ředitelky
vodickova.klara@zernosecka.cz