Informace o platbách za kroužky na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Od 25. 2. 2019 začínají kroužky pro druhé pololetí. Není třeba se znovu přihlašovat. Naopak lze se ještě dodatečně přihlásit na kroužky, kde jsou volná místa (info v knihovně nebo na tel. čísle 737 821 547). Platby je třeba zaslat do 15. 2. 2019.

Kroužky ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Kroužky pořádané Školním klubem