INFORMACE O KROUŽCÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V záložce Zájmové kroužky najdete aktuální nabídku kroužků včetně jejich náplní pro Školní klub a rovněž kroužků Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3, pro družinu. Termín odevzdání přihlášek je v pátek 14. 9. 2018.

Na kroužek Všekutílek lze přihlásit i děti ze 2. tříd.

Dále upozorňujeme na rozšíření nabídky zájmových kroužků naší školy o Street dance
pro 2. – 4. třídu, středa 15:00 -16:00 hodin, malá TV, Street dance – plakát