ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY I V ZŠ ŽERNOSECKÉ 2021

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2021 již 12. ročník projektu  Záložka do knihy spojuje školy, jehož letošním tématem bylo „Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní“.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními  školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární letošní projektové téma, a vymění si je s partnerskou slovenskou školou.
Naše škola ZŠ Žernosecká se letos opět zapojila a stále jsme rádi hrdými partnery Základní školy s mateřskou školou v Horní Vsi, v Trenčínském samosprávném kraji. Na Slovensko jsme zaslali 70 záložek. Zúčastnily se celé třídy 2.C, 3.A,  a 3.C. Moc děkuji paním učitelkám Bc. Tereze Štarhové, Ing. Jiřině Oličové, Mgr. Šárce Lejskové a všem žákům za zájem o projekt a nápadité ztvárnění záložek.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 928 škol s celkovým počtem 106 074 žáků, z toho z České republiky 224 škol (22 816 žáků) a ze Slovenské republiky 704 škol (83 258 žáků). Dne 31. 10. 2021 byl projekt ukončen.
Zásilku záložek jsme očekávali s velikým napětím a dočkali jsme se! Rozdávání záložek proběhlo osvědčeným losem.
Moc děkujeme za možnost se projektu zúčastnit, nejen že vyrábění žáky bavilo, ale v rámci budování nových vazeb to velice potěšilo hlavně „naše“ žáky ZŠ Žernosecká, kteří mají mnoho příbuzných na Slovensku.