Velikonoční trhy 27. 3. 2018

Velikonoční trhy se letos opět vydařily a těšily se velikému zájmu rodičů a přátel školy. Děti se na trhy pečlivě připravovaly, vyrobily mnoho pěkných a nápaditých dekorací. Přejeme všem krásné jaro.