SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE TŘÍDY 2.B 3. 11. 2021

Naši žáci 2. B se ve školní knihovně zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře. Všichni žáci prokázali čtením krátkého textu, že opravdu umí číst. Poté podstoupili ceremoniál pasování, slíbili, že se budou ke knihám hezky chovat a chránit je jako své kamarády. Nakonec všichni obdrželi Čtenářský certifikát. Děkuji moc za pomoc pasovací komisi a přeji za knihovnu hodně zdaru a hlavně radost při čtení. Klára Zuzáková