SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2. TŘÍD 24. 10. 2022

Naši žáci 2. tříd se ve školní knihovně zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře. Všichni žáci prokázali čtením krátkého textu, že opravdu umí číst. Poté podstoupili ceremoniál pasování, slíbili, že se budou ke knihám hezky chovat a chránit je jako své kamarády. Nakonec všichni obdrželi Čtenářský certifikát. Děkuji moc za pomoc pasovací komisi složenou ze žáků 5.B a přeji za knihovnu hodně zdaru a hlavně radost při čtení. Klára Zuzáková