Slavnostní pasování na čtenáře žáků druhých tříd 15. 9. 2023

Naši žáci 2. tříd se ve školní knihovně zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře. Všichni žáci prokázali čtením krátkého textu, že opravdu umí číst. Poté podstoupili ceremoniál pasování, slíbili, že se budou ke knihám hezky chovat a chránit je jako své kamarády. Nakonec všichni obdrželi Čtenářský certifikát. Děkuji moc za pomoc pasovací komisi složenou ze žákyň 5.A a přeji za knihovnu hodně zdaru a hlavně radost při čtení. Klára Zuzáková