Projektový den 4.A – vánoční vyrábění dne 16. 12. 2021